Lisa Källström

knuten till universitetet

Forskning

Min doktorsavhandling är en fristående fortsättning på min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2010). I den utgick jag från samtida tysk interkulturell forskning om för att diskutera vilken betydelse våra föreställningar har för hur vi tolkar texter. Den övergripande frågeställning studerades genom att jag undersökte hur några studenter som studerar svenska som främmande språk i Tyskland förstår svensk kultur genom de berättelser om Sverige som de möter i undervisningen och i det tyska omgivande medielandskapet. I min doktorsavhandling är nu tyngdpunkten en annan. Här kommer jag att diskutera hur visuell retorik kan hjälpa oss att tolka illustrationer av en fiktiv karaktär såsom Pippi Långstrump. I båda dessa arbeten är jag intresserad av hur vi kan bli medvetna om hur kultur förhandlas och omförhandlas.

Senaste forskningsoutput

Lisa Källström, 2019 dec 20, I : Rhetorica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Källström, 2018 dec 20, I : Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning. 41, 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)