Lisa Kerker

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Offentlig rätt

Forskning

Lisa Kerker är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt i migrationsrätt handlar om vilka roller den svenska migrationsrätten spelar och kan spela ifråga om skydd från våld i en nära relation vid anhörigmigration. Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att belysa rättsläget ifråga om i vilken utsträckning svensk migrationsrätt tillhandahåller skydd från våld i nära relationer i kontexten anhörigmigration till Sverige och att analysera olika roller som migrationsrätten spelar och skulle kunna spela rörande sådant skydd.

Undervisning

Lisa Kerker undervisar på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet vid Lunds universitet. Hon undervisar främst i migrationsrätt. Lisa Kerker har del i kursansvar för fördjupningskursen Svensk migrationsrätt.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (3)