Lisa Kerker

Doktorand
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2015
  2. Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

    Karageorgiou, E. (medverkande), Gregor Noll (medverkande), Bruce, A. (medverkande), Kerker, L. (medverkande)
    2015 sep 30

    Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)