Lisa Rydén

Professor, överläkare, Senior Consultant SurgeryOckså känd under namnet: Lisa Ryden

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer stamceller, cancer cellinjer, forska utan djurförsök

Forskning

Vår målsättning är att förbättra prediktion av risk för spridning av cancerceller till regionala lymfkörtlar och fjärrecidiv vid bröstcancer för att kunna individualisera bröstcancerbehandling till den enskilda patienten. Prediktionsmodellerna integrerar kliniska, patientrelaterade och tumörbiologiska egenskaper för att uppnå hög precision. Vi arbetar med undersökning av tumöregenskaper på protein och gennivå i arkiverad vävnad från primärtumörer och metastaser som insamlats från patienter som deltagit i kliniska studier. Genom att följa tumörcellernas egenskaper från primärtumör till lymfkörtelmetastas och fjärrecidiv kan vi kartlägga kliniskt relevant tumörprogression av betydelse för val av systembehandling.  En ambition är att preoperativt kunna identifiera patienter med låg risk för lymfkörtelspridning där man skulle kunna avstå från lymfkörtelkirurgi. Genom att integrera biologiska och radiologiska egenskaper utvecklar vi ett kliniskt användbart verktyg som kan prediktera risken för lymfkörtelmetastaser. Vår grupp är multidisciplinär och består av kliniska doktorander, kliniska forskare, biostatistiker, molekylärbiologiska forskare och teknisk personal som arbetar tillsammans inom våra projekt.
 

Utvald forskningsoutput

Visa alla (152)