Lisa Rydén

Professor, överläkare, Senior Consultant SurgeryOckså känd under namnet: Lisa Ryden

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer stamceller, cancer cellinjer, forska utan djurförsök

Forskning

Vår målsättning är att förbättra precisionen i utvärdering av systembehandling vid bröstcancer genom detektion och molekylär analys av cirkulerande tumörceller (CTCs) i blodet och att färbättra förståelsen för hematogen och lymfogen spridning av bröstcancer. Genom upprepade blodprover före och under systembehandling  bestäms antal CTCs och deras egenskaper. Bestämning av antal celler görs med den enda FDA-godkända apparaturen som finns i Sverige. De kompletterande molekylära analyserna utförs för att undersöka proteiner av betydelse för behandlingseffekt, till exempel hormonreceptor vid hormonell behandling, samt med analys av bröstcancerrelaterade gener som har samband med behandlingsrespons. En metod för bestämning av bland annat hormonreceptorer har etablerats av oss. Hypotesen är att molekylära analyser av CTCs kan ge tidigare och mer detaljerad information om behandlingseffekt av pågående systembehandling än vad rutinmässiga uppföljningar kan göra genom att dessa analyser kan följa utvecklingen av egenskaper som är nödvändiga för terapisvar eller indikerar att terapiresistens har utvecklats.

 

Utvald forskningsoutput

Falck, A-K., Andrada Röme, Mårten Fernö, Olsson, H., Chebil, G., Pär-Ola Bendahl & Lisa Rydén, 2016, I : British Journal of Surgery. 103, 5, s. 513–523

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Engilbertsson, H., Kristina Aaltonen, Steinarr Björnsson, Kristmundsson, T., Oliver Hultman Patschan, Lisa Rydén & Gudjonsson, S., 2015, I : Journal of Urology. 193, 1, s. 53-57

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (137)