Lisa Strömbom

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Freds- och konfliktforskning
  • Internationella relationer
  • Identitetspolitik och konfliktlösning

Aktuell forskning och undervisning

Lisa Strömbom intresserar sig för teori rörande nationalism, identitetskonstruktion, svårlösta konflikter och konfliktlösning. Hon är verksam som föreståndare för Freds och konfliktevetenskap (www.freds.lu.se). Hon är även verksam som lärare inom freds och konfliktkunskap på alla nivåer. För närvarande är hon involverad i två forskningsprojekt där hon i det ena fördjupar sig inom ämnena agonistisk fred och fresdbyggande och i det andra för konfliktlösning i delade städer.

Senaste forskningsoutput

Lisa Strömbom, 2019 jun 24, I : Journal of International Relations and Development. s. 1-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (22)