Liv Sunnercrantz

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

  • Samhällsvetenskaplig och politisk teori
  • Poststrukturalistisk och postmarxistisk diskursanalys
  • Kunskapssociologi och intellektuella

Pågående forskning

“Public Intellectuals and Political Intervention”:
Målet med mitt pågående avhandlingsprojekt är att undersöka hur marginaliserade utopiska ideal inom en kort tidsperiod kan bli den gemensamma referensramen för en hel offentliga diskurs, hur tolkningsföreträde i debatten uppnås och hur ideologi blir ”common sense”. Detta gör jag genom att studera debatten kring privatiseringsfrågan i Sverige under krisåren 1988-1993 som empiriskt exempel i en analys inspirerad av poststrukturalistisk diskursanalys och retorisk politisk analys. För att förstå kamper runt meningsskapande, dominans och tolkningsföreträde i debatten för jag en kritisk teoretisk diskussion kring hur ”intellektuella” kan förstås som subjektspositioner.

Undervisning

Sociologisk teori och kvalitativ metod på grund- och mastersnivå.

Senaste forskningsoutput

Liv Sunnercrantz, 2017 nov, Lund: Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 336 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)