Lizette Norin

Forskare, BiträdandeTidigare namn: Lizette Mårtensson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag tog min arbetsterapeutexamen i Lund år 2000, och har sedan huvudsakligen varit kommunalt anställd som distriktsarbetsterapeut, men har också varit anställd på Neuropsykiatriska kliniken, SUS. Jag började min anställning vid Lunds universitet som projektadministratör 2010 och blev antagen som doktorand 2012.

Med mitt avhandlingsarbete ”Aspekter på boende och hälsa när man åldras med en ryggmärgsskada” hoppas jag kunna öka kunskapen om boendemiljöns påverkan på aktivitet, delaktighet och hälsa när man åldras med en ryggmärgsskada. Huvudhandledare är professor Susanne Iwarsson, biträdande handledare är bitr universitetslektor Maria Haak och forskningsingenjör Björn Slaug.

Avhandlingsarbetet baseras på data från projektet ”Swedish Aging with a Spinal Cord Injury Study” (SASCIS) (PI: Jan Lexell), där ytterligare en doktorand (Sophie Jörgensen) studerar andra aspekter av att åldras med en ryggmärgsskada. Mitt avhandlingsprojekt är tillsammans med SASCIS en del av forskningsprogrammet ”Housing and Health along the Process of Aging” (PI: Susanne Iwarsson).

 

Senaste forskningsoutput

Lizette Norin, Susanne Iwarsson, Maria Haak & Björn Slaug, 2019 jan 1, I : British Journal of Occupational Therapy. 82, 1, s. 48-59

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lizette Norin, 2019, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 88 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (16)