Lo Persson

Professor emeritus

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

Forskning

Polyaminer är en grupp av ämnen, som är nödvändiga för en rad viktiga processer i cellen. För låga nivåer verkar hämmande på celltillväxten, medan förhöjda polyaminnivåer kan resultera i en omvandling av cellen till en cancercell eller till celldöd. Kopplingen mellan vävnadstillväxt och polyaminer medför att syntesen av dessa aminer utgör ett potentiellt mål för läkemedel mot olika sjukdomar som involverar celltillväxt. Exempelvis fungerar det effektivaste läkemedlet som finns idag mot Afrikansk sömnsjuka genom att hämma bildningen av polyaminer hos den parasit som orsakar sjukdomen. Det aktuella projektet involverar två betydande delar inom polyaminforskningen. Den ena är att klarlägga de reglermekanismer som är involverade i kontrollen av intracellulära polyaminnivåer. Den andra delen av projektet rör polyaminbiosyntesen som möjlig angreppspunkt för läkemedel mot malaria. 

Senaste forskningsoutput

Amalia Forte, Carmela Rita Balistreri, Marisa De Feo, Alessandro Della Corte, Per Hellstrand, Lo Persson & Bengt Olof Nilsson, 2019, I : Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 129, s. 179-187 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Xiaoli Huang, Björn Borgström, John Stegmayr, Yasmin Abassi, Monika Kruszyk, Hakon Leffler, Lo Persson, Sebastian Albinsson, Ramin Massoumi, Ivan G. Scheblykin, Cecilia Hegardt, Stina Oredsson & Daniel Strand, 2018 jun 27, I : ACS Central Science. 4, 6, s. 760-767 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Amalia Forte, Mario Grossi, Ciro Bancone, Marilena Cipollaro, Marisa de Feo, Per Hellstrand, Lo Persson, Bengt Olof Nilsson & Alessandro della Corte, 2018 mar, I : Heart and Vessels. s. 1-13 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (40)