Lotta Granbom

knuten till universitetet, , , ,

Forskningsområden

Nyckelord

  • Urak Lawoi, havsnomader, sjözigenare, turism, ursprungsbefolkning, Thailand

Forskning

Främsta forskning och undervisningsområden

  • Havsnomaderna ("Sea Gypsies") Urak Lawoi i Thailand.
  • Turismens inverkan på ursprungsfolk. 
  • Disaster Studies.
  • Visuell antropologi. Att använda filmkameran som metod vid etnografiska fältstudier.

I sin doktorsavhandling (2017) har Lotta skrivit om hur "den andra vågen" efter tsunamin katastrofen den 26 december 2004 har påverkat Urak Lawois sociala och kulturella liv i Thailand. Urak Lawoi räknas som ursprungsbefolkning på kända turist-öar som Phuket, Phi Phi och Ko Lanta i Thailand. Innan tsunami-katastrofen var de ett relativt okänt folk på öarna i Andamansjön. Detta förändrades i och med att hjälporganisationer, missionärer och andra med intresse för deras kultur hittade till deras område, vilket på olika sätt förändrat deras tillvaro. Forskningen bygger på en längre tids etnografiska fältstudier, före och efter katastrofen, där filmkameran inkorporerats som metod. Jag undervisar i etnografisk film och hur filmkameran kan användas vid etnografiska fältstudier. Innan tsunamin har jag skrivit om Urak Lawois identitet och hur turism exploateringen i Thailand påverkat deras liv. Lotta Granboms blogspot

Senaste forskningsoutput

Ann-Charlotte Granbom, 2018 jun 18

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Lotta Ann-Charlotte Granbom, 2017, Lund. 353 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Lotta Granbom, 2009, Kunnskap og Vennskap, 2, s. 8-9.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (8)