Lotta Gustafsson

Läkare och forskare, M.D, Ph.D, M.Sc, knuten till universitetet, Specialistläkare i dermatologi och venereologi, Läkare M.D, Doktor i Medicinska Vetenskaper , Magister Biomedicin M.Sc
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2010
 2. Erasmus Mundus External Cooperation Window (Jordan, Syria, Lebanon)

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2010 maj 31

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 3. 2009
 4. Sverige Amerika Stiftelsen

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2009 apr 28

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 5. 2008
 6. Forskningsanslag

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2008 feb 13

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 7. Medlem i Editorial Board of Journal of Translational Medicine

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2008

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtnämning

 8. Svenska Läkaresällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2008

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

 9. 2007
 10. Cancerfonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2007 nov 7

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 11. 2006
 12. Academic Traineeship

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2006 nov 15

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 13. Tegger Stiftelsen

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2006 okt 23

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 14. Cancerfonden BAS

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2006

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 15. Cancerfonden Translational

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2006

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 16. Lund University Academic Trainee ledarskapsprogram

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2006

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 17. 2005
 18. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005 nov 15

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 19. Kungliga Fysografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005 nov 15

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 20. ALF/fakultetsmedel

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005 jun 2

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 21. Läkaresällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005 mar 10

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 22. Cancerfonden BAS

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 23. Cancerfonden Translational

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 24. Recurrent Respiratory Papillomatosis Konferens

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2005

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 25. 2004
 26. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2004 nov 22

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 27. Medicinska Fakulteten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2004 nov 15

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 28. Forskningsanslag American Cancer Society

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2004 nov 1

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 29. Månadens artikel Lunds Universitet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2004 jun

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 30. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2004

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 31. 2003
 32. Stiftelsen Aeryleanska resestipendiefonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003 apr 10

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 33. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003 mar 12

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 34. American Cancer Society

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 35. Barncancerfonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 36. Cancerfonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 37. Inga-Britt och Arne Lundgrens Forskningsstiftelse

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 38. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2003

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 39. 2002
 40. Kungliga Fysiografiska Sällskapet

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002 nov 15

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 41. John och Augusta Perssons Stiftelse för Medicinsk forskning

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002 okt 31

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 42. Maggie Stephens Stiftelse

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002 maj 7

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 43. Medicinska Fakulteten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002 maj

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 44. American Cancer Society

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 45. Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens Stiftelse för Medicinsk forskning

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 46. Barncancerfonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2002

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 47. 2001
 48. John och Augusta Perssons Stiftelse för Medicinsk forskning

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2001 nov 12

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 49. Forskningsanslag medicinska fakulteten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2001 okt 25

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 50. American Cancer Society

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2001

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 51. Barncancerfonden

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2001

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 52. Medicinska Fakuleten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2001

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 53. 2000
 54. Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens Stiftelse för Medicinsk forskning

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2000 okt 25

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 55. Lunds Universitet Donationsgruppen Lunds Stads Jubileumsfond

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2000 maj 23

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 56. Forskningsanslag från Medicinska fakulteten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2000 apr 18

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 57. Medicinska fakulteten

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 2000

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 58. 1999
 59. Stiftelsen Strategisk Forskning

  Lotta Gustafsson (Mottagare), 1999

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)