Louise Bennet

Universitetslektor, Adjungerad, Adjungerad lektor, PI, MD PhD Associate Professor Family Medicine, Specialist invärtesmedicin, Specialist allmänmedicin, Docent, Docent, Docent, Medicine Doctor, Adjungerad lektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Forskning

Min forskning är inriktad på att studera orsaker till diabetes- och hjärtkärlsjukdom i den invandrade mellanösternpopulationen vilken representerar den största icke europeiska invandrargruppen i Sverige idag och högriskgrupp för diabetes. I MEDIM studien (betydelsen av Migration och Etnicitet för Diabetesutvecklingen I Malmö) som jag är projektledare för, vill vi identifiera vilka metabola, livsstilsrelaterade och ärftliga faktorer som bidrar till ökad risk att drabbas av diabetes och hjärtkärlsjukdom i denna invandrade population. MEDIM studien består hittills av tre delstudier: (1) populationsbaserad studie genomförd 2010- 2012 och som inkluderar över 2000 Malmöbor 30-75 år ålder födda i Sverige eller i Irak; (2) kulturellt anpassad randomiserad livsstilsinterventionsstudie inkluderande personer med hög risk för diabetes födda i Irak respektive (3) metabol studie där vi hos en mindre grupp helt friska män födda i Irak respektive Sverige studerar fett- och glukosmetabolismen och undersöker tidiga tecken på förändringar i hjärta och blodkärl.

MEDIM studien har bidragit till att belysa kardiometabola riskfaktorer av betydelse för diabetesutvecklingen i den invandrade Mellanösternpopulationen och har även bidragit till att visa på metoder att minska denna risk. Studier fortsätter för att närmare identifiera bakomliggande mekanismer av betydelse för sjukdomsutveckling med fokus på fett- och glukosmetabolism.

MEDIM-studien har hittills resulterat i närmare 25 peer review granskade publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Senaste forskningsoutput

Siddiqui, F., Lindblad, U., Peter M Nilsson & Louise Bennet, 2019 feb 26, I : European Journal of Public Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louise Bennet, 2019, I : Lakartidningen. 116, 18, s. 798 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Siddiqui, F., Robert W. Koivula, Azra Kurbasic, Lindblad, U., Peter M. Nilsson & Louise Bennet, 2018 aug 1, I : American Journal of Preventive Medicine. 55, 2, s. 187-196 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)