Louise Bringselius

Universitetslektor, Docent, Fil dr, Fil dr

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • tillitsbaserad styrning, välfärdssektorn, New Public Management, Förvaltningskultur, Statlig styrning

Forskning

Forskning inom organisation och ledning (företagsekonomi) och förvaltningspolitik. Särskilt fokus på tillit, professioner, organisationskultur, styrning, tillsyn och utvärdering. Skriver även om New Public Management, byråkrati och andra breda trender i organisationer i allmänhet och offentliga sektor i synnerhet. År 2017-2019 forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet), med ansvar för 12 forskarledda projekt kring tillitsbaserad styrning och ledning samt för utveckling av ramverk, vägledande principer och definitioner (se bl a forskningsantologin SOU 2018:38).

Undervisning

Handledning kandidat- och magisteruppsatser

Doktorandhandledning

Senaste forskningsoutput

Louise Bringselius, 2020 maj 11, Sydsvenskan.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Louise Bringselius, 2020 apr 20, Sydsvenskan.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Louise Bringselius, 2020 apr 1, Helsingborg: Komlitt Förlag AB. 131 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (91)