Louise Bringselius

Universitetslektor, Docent, Fil dr, Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • tillitsbaserad styrning, välfärdssektorn, New Public Management, Förvaltningskultur, Statlig styrning

Forskning

Forskning inom organisationsteori och förvaltningspolitik. Särskilt inriktad mot den offentliga tjänstemannen och välfärdssektorn, tillit, organisationskultur, förvaltningskultur och de dilemman som närbyråkrater och professioner ibland ställs inför i förvaltningen. Skriver även om New Public Management, byråkrati och andra förvaltningspolitiska trender. Har länge studerat Riksrevisionen och statlig styrning. Idag till större delen tjänstledig för uppdrag som forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen (regeringskansliet), med ansvar för 12 forskningsprojekt och utveckling av ramverk för tillitsbaserad styrning.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Louise Bringselius, 2019 sep 1, Finansdepartementet, Regeringskansliet. 26 s. (Samtal om tillit i styrning; nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Louise Bringselius, 2019 aug 1, Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet. 43 s. (Samtal om tillit i styrning; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Louise Bringselius & Åhfeldt, M., 2018 nov 28, 1 uppl. Lund: Komlitt Förlag AB. 117 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (76)