Louise Klintner

Forskarstuderande, Doktorand, Forskarstuderande, Civilekonomprogrammet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Strategi, Institutional Change

Forskning

Min forskning är baserad på den empiriska idén om att det finns en fundamental brist på standards och regleringar gällande säkerheten hos mensskydd – både för människan och mijlön – och tar teoretisk grund i den pågående diskussionen om institutionell förändring, den något underutvecklade kopplingen mellan stigma och institutioner och att stigmat kring menstruation för närvarande försvagas. Syftet med min forskning är således att öka förståelsen kring rollen av (av)stigmatisering inom institutionell förändring genom att studera mensskyddsfältet med särskilt fokus på standardisering som förändringsmedel.

Senaste forskningsoutput

De Vries, H., Jakobs, K., Egyedi, T., Eto, M., Fertig, S., Kanevskaia, O., Louise Klintner, Koch, C., Mijatovic, I., Mirtsch, M., Morone, P., Orviska, M., Riillo, C. & Scaramuzzino, G., 2018, I : International Journal of Standardization Research. 16, 1, s. 52-59 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)