Lovisa Häckner Posse

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Offentlig rätt, Migrationsrätt, Socialrätt

Forskning

Lovisa Häckner Posse är doktorand i socialrätt, och handleds av Mats Tjernberg, Titti Mattsson och Leila Brännström. I hennes avhandlingsprojekt undersöks förhållandet mellan den offentliga rätten och konceptet integration. Fokus är att undersöka hur integration av tredjelandsmedborgare förrättsligas, både i en europeisk och svensk kontext. Bland annat undersöks hur domstolar och myndigheter tolkar och förstår försörjningskravet vid anhöriginvandring. Avhandlingsprojektets övergripande syften är att analysera hur migrations- och integrationsrättsliga bestämmelser förhåller sig till teorier om rättstillämpning/-tolkning och att undersöka vilka föreställningar om bl.a. medborgarskap, välfärdsstat och sociala rättigheter som ryms inom integrationsrättsliga bestämmelser som strategi för styrning.

 

Undervisning

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (3)