Lovisa Häckner Posse

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Offentlig rätt, Migrationsrätt, Socialrätt

Forskning

Lovisa Häckner Posse är doktorand i socialrätt, och handleds av Mats Tjernberg, Titti Mattsson och Leila Brännström. I hennes avhandlingsprojekt undersöks hur försörjningskravet vid anhöriginvandring används som ett instrument för kontroll av subjekt och befolkning, bl.a. genom att analysera underrättspraxis från migrationsdomstolarna och beslut från Migrationsverket. Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att analysera hur migrations- och integrationsrättsliga bestämmelser används för att ställa upp och upprätthålla gränser i välfärdsstaten, och att undersöka vilka föreställningar om bl.a. medborgarskap, integration, välfärdsstat och sociala rättigheter som ryms inom försörjningskravet som strategi för styrning.

Lovisa Häckner Posse is a doctoral candidate in Social Welfare Law, with Mats Tjernberg, Titti Mattsson and Leila Brännström as supervisors. The project examines the migration courts’ application of the maintenance requirement in Swedish family reunification legislation and how judicial workers at the courts and at the Swedish migration agency understand the requirement. The main purpose is to examine how the maintenance requirement relates to border control and to governing of the subject and the population.

Undervisning

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.