Lovisa Harfeldt

knuten till universitetet, Doktorand, Master of Science

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Miljöekonomi, Energisystem, Miljösystem, Hållbar omställning, Resurseffektivitet, Industriell symbios, Cirkulär ekonomi

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kommer att utföras inom ramen för forskningsprojektet Smart Symbios - Samverkan för gemensamma resursflöden. Min del i projektet är att värdera de samhällsekonomiska nyttor som kan genereras av att koppla samman olika aktörer, exempelvis industrier och kommuner, för utbyte av energi och restprodukter.