Luis Serratos

Doktorand, Forskarstuderande, , Filosofie Masterexamen,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Min forskning fokuserar på livslånga effekter på ekonomiska resultat av hälsorelaterade insatser. I synnerhet är jag intresserad av hur insatser som förbättrar de tidiga livsförhållandena påverkar utfallen i senare liv som inkomst, invaliditet eller pensionsbeslut.

Den preliminära titeln för min avhandling är "Livslånga effekter av kost och sjukdom: Bevis från Sverige" och min huvudhandledare är Prof. Tommy Bengtsson.

Undervisning

Kurser på Masternivå (vid Lunds Universitet)

  • EKHM60 Befolkningsutvecklingens orsaker
  • EKHM62 Ekonometri
  • Ekonometri för uppsatsskrivande studenter
  • Biträdande handledning av Masteruppsats (4)

 Kurser på Kandidatnivå (vid Universidad de Monterrey):

  • Makroekonomi (EC1030)
  • Analys av makroekonomiska modeller (EC2030)
  • Öppna makroekonomiska modeller (EC2035)
  • Matematiska metoder för nationalekonomi (EC2485)
  • Business Forecasting (EC2440)

Senaste forskningsoutput

Visa alla (3)