Luis Serratos

Doktorand, , Filosofie Masterexamen,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Min forskning fokuserar på livslånga effekter på ekonomiska resultat av hälsorelaterade insatser. I synnerhet är jag intresserad av hur insatser som förbättrar de tidiga livsförhållandena påverkar utfallen i senare liv som inkomst, invaliditet eller pensionsbeslut.

Den preliminära titeln för min avhandling är "Vaccines, Migration, and Family: The Long-Term Effects of Early-Life Exposures on Income, Education, and Health in Sweden" och min huvudhandledare är Prof. Tommy Bengtsson.

Undervisning

Kurser på Masternivå (vid Lunds Universitet)

  • EKHM60 Befolkningsutvecklingens orsaker
  • EKHM62 Ekonometri
  • Ekonometri för uppsatsskrivande studenter
  • Biträdande handledning av Masteruppsats (4)

Senaste forskningsoutput

Luis Serratos, 2020, I : SSM - Population Health. 11, August 2020, 100589.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Luis Serratos, 2019 sep, York, UK: The University of York, Health Econometrics and Data Group, (Health, Econometrics and Data Group (HEDG) Working Papers).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (5)