Lynn Åkesson

Seniorprofessor, Verksamhetsledare för LU Futura

Forskning

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Men det som förenar alla fält jag utforskat är mitt intresse för för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskingsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Externfinansierade forskningsprojekt sedan 1993:

* Kroppens förvandlingar, FRN 1993-1996.
* Genetik, genteknik och vardagsetik, Riksbanken 1997-2000.
* Bodily Commodities: A Comparative Study of Moral Concerns. Nordiskt forskningsprojektet 2000-2002.
* Educating the European Public on Biotechnology. EU-projekt 1999-2002.
* Bioteknik, kunskap och kultur, HSFR 2001-2002.
* Biovetenskaplig kunskapsproduktion, Erik Philip Sörensens stiftelse 2001-2002.
* Ritualernas marknad - en etnologisk studie av livscykelsrit och avlivscykelsrit och upplevelseindustri, VR 2003-2005.
* Sopornas Universum. En etnologisk studie av kulturell nedbrytning. Riksbankens Jubileumsfond 2005-2006.
* Towards Sustainable Waste Management. Mångvetenskapligt forskningsprojekt. Naturvårdsverket 2006- . Projektledare för delprojektet Sorting Things Out: Cultural categories of waste.

Senaste forskningsoutput

Marie Cronqvist, Lynn Åkesson & Ulrika Oredsson, 2020 okt, Lund : Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Lynn Åkesson, 2020 apr, I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 70-75 6 s. (Skrifter utgivna av vetenskapssocieteten i Lund; nr. 98).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lynn Åkesson, Greger Henriksson, Anna Bernstad Saraiva Schott & Susanne Ewert, 2020, Ekostaden Augustenborg: erfarenheter och lärdomar. Månsson, M. & Persson, B. (red.). Malmö: Malmö stad, s. 234-244 10 s. (Arkus skrift; vol. 78).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (81)