Lynn Åkesson

Seniorprofessor, Verksamhetsledare för LU Futura
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2014
 2. Ekonomismen stort hot mot humanioran

  Marie Cronqvist & Lynn Åkesson, 2014 dec 22, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 3. Towards a sustainable waste management : Habits and behaviour

  Lynn Åkesson, 2014, IVL Swedish Environmental Research Institute. 58 s. (Towards sustainable waste management / IVL-report C69; vol. C69)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. 2013
 5. Mindre tillförlitligt

  Lynn Åkesson, 2013, ETN Luf. Sjöholm, C., Hagström, C. & Sjögård, G. (red.). Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, etnologi

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2012
 7. Death, Modernity, and the Body: Sweden 1870-1940

  Lynn Åkesson, 2012, Bulletin of the History of Medicine, 86, 1, s. 133-135.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Environmental Policy Instruments Seen as Negotiations

  Lynn Åkesson, Henriksson, G. & Börjesson Rivera, M., 2012, Negotiating Environmental Conflict: Local communities, global policies. Welz, G., Sperling, F. & Blum, E. M. (red.). Istitut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, s. 83-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Waste in Overflow

  Lynn Åkesson, 2012, Managing Overflow in Affluent Societies. Czarniawska, B. & Löfgren, O. (red.). Taylor & Francis, s. 141-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2011
 11. Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv

  Andersson, M., von Borgstede, C., Eriksson, O., Guath, M., Henriksson, G., Sundqvist, J-O. & Lynn Åkesson, 2011, KTH. 37 s. (TRITA-INFRA-FMS; vol. 2011:5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai

  Lynn Åkesson, 2011, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 3-4, s. 83-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2010
 14. Ritualernas marknad : etnologisk forskning om livscykelsritualer och upplevelseindustri

  Lynn Åkesson & Karin Salomonsson, 2010, Den rituella människan : flervetenskapliga betraktelser. Hornborg, A-C. (red.). Linköping University Electronic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Uncertainty regarding waste handling in everyday life

  Henriksson, G., Lynn Åkesson & Ewert, S., 2010, I : Sustainability. 2, 9, s. 2799-2813

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Waste and Garbage as Time Travel

  Lynn Åkesson, 2010, I : Lund Archaeological Review. 15-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2009
 18. Djuren är väl också människor

  Lynn Åkesson, 2009, I tillvarons gränsland : perspektiv på kroppen mellan liv och död. Ekengren, F. & Nilsson Stutz, L. (red.). Lunds universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Vol. Acta archaeologica Lundensia. Series altera in 8o, 0065-0994; 60. s. 198-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik

  Lynn Åkesson, Ewert, S. & Henriksson, G., 2009, KTH. 86 s. (TRITA-INFRA-FMS; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. 2008
 21. Det värdelösas värde och sopornas ordning

  Lynn Åkesson, 2008, Hållbara värden. Cronqvist, M. (red.). Makadam förlag, s. 137-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. ETN:RIT

  Lynn Åkesson (red.), Karin Salomonsson (red.) & Charlotte Hagström (red.), 2008, Department of European Ethnology, Lund University. 128 s. (ETN: etnologisk skriftserie; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 23. Livscykelsritualernas återkomst

  Lynn Åkesson, 2008, (Submitted) I : Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. 2007
 25. Fem smutsiga små fingrar

  Lynn Åkesson, 2007, I : Axess. spring, s. 21-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Källsortering med förhinder

  Lynn Åkesson, 2007, Avfall och Miljö, 1, s. 14-15.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Superstjärnor från forntiden

  Lynn Åkesson, 2007, I : Axess. autumn, s. 55-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 28. 2006
 29. Föränderlig död

  Lynn Åkesson, 2006, Inför döden. Åkesson, L. I. C. (red.). Edition Andersson, Höganäs

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Inför döden

  Lynn Åkesson (red.), 2006, Edition Andersson. 271 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. Överflöd : mellan minnesvärt och bortglömt

  Lynn Åkesson (red.), 2006, Kulturen i Lund. 192 s. (Årsbok 2006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 32. Ritual Meaning

  Lynn Åkesson, 2006, The future of religion : perspectives from the Engelsberg seminar 2001. Almqvist, K. & Wallrup, E. (red.). Ax:son Johnson Foundation

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Wasting

  Lynn Åkesson, 2006, I : Ethnologia Europaea. 35, 1-2, s. 39-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 2005
 35. Genetic integrity: Freedom Confronted with Dignity

  Lynn Åkesson, 2005, Consciousness, genetics and society : perspectives from the Engelsberg Seminar 2002. Almqvist, K. & Wallrup, E. (red.). Ax:son Johnson Foundation

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Hur dör djur?

  Lynn Åkesson, 2005, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 2, s. 12-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Magic, Culture and The New Economy

  Orvar Löfgren, Robert Willim, O'Dell, T., Lynn Åkesson, Salamon, K. L. G., Christerdotter, M., Ristilammi, P-M., Håkan Jönsson, Karin Salomonsson & Thrift, N., 2005, Berg Publishers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Platser som gläntor mot hemliga ordningar. Om heterotopier.

  Lynn Åkesson, 2005, I : Axess. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Sopornas universum

  Lynn Åkesson, 2005, I : Rig. 3, s. 140-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Trick or treatment. Brokering biotech.

  Lynn Åkesson, 2005, Magic, Culture, and the New Economy. Löfgren, O. & Willim, R. (red.). Berg Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2004
 42. Längs serpentinvägar i det fördolda

  Lynn Åkesson, 2004 aug 12, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Brevduvor

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 6, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Hur dör djur?

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, 9, s. 9-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. Konsten att läsa en människa

  Lynn Åkesson, 2004, I : Sydsvenskan. 2004-10-25, s. 4-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Rent och orent i sopornas rike

  Lynn Åkesson, 2004, Sopor hit och dit - på vinst och förlust. Jonsson, B. (red.). Formas, s. 39-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Vargnackens semantik

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, 3, s. 12-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 48. Vilsekommen post

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 6, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 49. Virtuella skojare

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 7, s. 9-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. 2003
 51. Pengarnas makt är evig

  Lynn Åkesson, 2003 jun 22, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 52. En frusen dröm. Historia och framtid.

  Lynn Åkesson, 2003 jan 16, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 53. Sex hos begravningsentreprenören kopplar samman liv och död

  Lynn Åkesson, 2003, Axess, 4, s. 4-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 54. Skärvor

  Lynn Åkesson & Ewert, S., 2003, I : Axess. 7, s. 26-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Soporna säger vem du är

  Lynn Åkesson, 2003, I : Axess. 7, s. 22-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Vinterkräksjukans arkeologi

  Lynn Åkesson, 2003, Axess, 1, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 57. 2002
 58. Bioeconomics - between persons and things

  Lynn Åkesson, 2002, Gene Technology and Economy. Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Chapter 15, Sweden

  Lynn Åkesson, 2002, [Publisher information missing]. 275 s. (Biotechnology. Educating the European Public. Final report May 31st, 2002)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 60. Gene technology and economy

  Lynn Åkesson (red.) & Susanne Lundin (red.), 2002, Nordic Academic Press. 117 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 61. Individens frihet ställs mot människans värdighet

  Lynn Åkesson, 2002, I : Axess. s. 23-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. På ritualernas marknad köper kunden sin livscykel

  Lynn Åkesson & Karin Salomonsson, 2002, I : Axess. 6, s. 32-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa