Måns Svensson

Universitetslektor, Docent

Forskning

Forskningsområden

 

  • Rättssociologi
  • Ekonomisk trygghet
  • Teknik och socio-rättslig förändring
  • Arbetsliv i omvandling

 

Pågående forskning

Måns Svensson, docent i rättssociologi vid Lunds universitet, disputerade 2008 med avhandlingen ’Sociala normer och regelefterlevnad’. Svenssons rättssociologiska forskning inom exempelvis digitala frågor, migration, arbetsliv eller privatekonomi, har ofta ett globalt perspektiv och fokuserar rättens påverkan på – och beroende av – en underliggande informell social kontroll.

Svensson har sedan sin egen disputation handlett fem doktorander som framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. I dagsläget är Svensson huvudhandledare för ytterligare fyra doktorander.

På uppdrag av rektor och inom ramen för universitets ’särskilda verksamheter’ har Svensson, efter disputationen, byggt upp och lett tre olika tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med fokus på teknik och social förändring: Lunds universitets internetinstitut, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet och Arbetsmiljöhögskolan.

Svensson är sedan 2013 ledamot av Kronofogdens vetenskapliga råd och sedan 2016 dess ordförande. Vidare är Svensson sedan 2014 ledamot i prioriteringskommitté inom Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

Senaste forskningsoutput

Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt, Fredrik Åström & Karl Dahlstrand, 2021 jun 9, Umeå: Brottsoffermyndigheten. 71 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Måns Svensson & Rustam Urinboyev, 2021, (Accepted/In press) Abingdon: Routledge. (Law, Justice and Power series)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Måns Svensson & Oscar Björkenfeldt, 2019, Lund: Lund University (Media-Tryck). 70 s. (Sociology of Law Research Report; vol. 2019, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (68)