Mårten Nilsson

Doktorand

Forskning

Jag är doktorand i analys vid Matematik LTH. Mina intressen rör pluripotentialteori, i synnerhet det generaliserade Dirichletproblemet. Utöver detta är jag också intresserad av p-adisk analys.