Madeleine Burheim

knuten till universitetet, Degree of Master (120 credits), Degree of Bachelor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi
  • Atom- och molekylfysik och optik

Nyckelord

  • Spectroscopy, Atomic astrophysics

Forskning

Jag arbetar som doktorand inom atomär astrofysik vid avdelningen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds Universitet. Målet med min forskning är att, genom teoretiska atomstrukturberäkningar och experimentella spektroskopiska studier av fria atomer, ta fram oscillatorstyrkor i det infraröda våglängdsområdet. Detta är avgörande för att kunna tolka spektra av astronomiska objekt och därmed ta reda på vad de består av och hur de har bildats.

Min forskning bedrivs tillsammans med mina handledare Assoc. Prof. Henrik Hartman, Prof. Per Jönsson och Dr. Hampus Nilsson.