Madeleine Liljegren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • Frontotemporal demens, Demens, Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens

Forskning

Bakgrund:

Demenssjukdomar utgör en allt större grupp i det allmänna sjukdomspanoramat. Många dementa patienter får vänta länge innan utredning kommer till stånd, och än längre innan diagnos kan ställas och behandling planeras.

Hanteringen av demenssjukdomarna utgör en mycket stor socio–ekonomisk utmaning för vården och för hela samhället. Vid Lunds universitet pågår det sedan många år tillbaka en omfattande forskning om de olika sjukdomarna i demensspektrumet, inte minst forskning kring frontotemporal demens (FTD) och de sociala konsekvenserna som den drabbade individen och dess närstående tvingas leva med.

FTD–patienter kan tidigt i sitt sjukdomsförlopp prestera normala resultat vid enkla psykometriska kliniska tester som Mini Mental Test osv. De kan i samma skede däremot uppvisa ett avvikande och antisocialt beteende. En del patienter begår kriminella handlingar, detta ibland innan hjärnsjukdom har konstaterats och innan demensdiagnos har ställts.

 

Målsättning:

Det är oerhört viktigt att fånga upp dessa individer så tidigt som möjligt i deras sjukdomsförlopp, så att de kan få den hjälp de behöver. Det ligger i samhällets intresse att forskning bedrivs inom detta område, så att det blir lättare för allmänheten, sjukvården och rättsväsendet att uppmärksamma tidiga beteendeförändringar och ge adekvat vård till patienterna. Målsättningen är således att sätta ljus på en relativt okänd del av demenssjukdomarnas yttringar, som i enskilda fall kan få oerhört tragiska konsekvenser. Syftet är att förbättra professionens och allmänhetens kunskap om dessa företeelser, samt öka möjligheterna för adekvat handläggning.

Planerade avhandlingsdelar:

Delprojekt 1: kartlägga kriminellt beteende vid demenssjukdom i en stor population i San Francisco, USA,  Beteendestörningarna studeras mot bakgrund av demenstyp, dvs mot klinisk såväl som mot neuropatologiskt subtypad demensform. De mest frekventa formerna för beteendeförändring och kriminellt beteende definieras och respektive profilpatient värderas.

Delprojekt 2: studera prevalens och frekvens av fysisk aggressivitet hos individer med neuropatologiskt verifierad demenssjukdom.

Delprojekt 3: demenspatienter vårdade under lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, kommer att undersökas avseende typ av sjukdom, prevalens och anledning till LPT–beslut.

Delprojekt 4: kartlägga kriminellt och antisocialt beteende vid demenssjukdom i en neuropatologiskt verifierad population i Lund. Beteendestörningarna studeras mot bakgrund av demenstyp, d.v.s. mot klinisk såväl som mot neuropatologiskt subtypad demensform. De mest frekventa formerna för beteendeförändring och kriminellt beteende definieras och respektive profilpatient värderas.

Senaste forskningsoutput

Madeleine Liljegren, 2019 jan 4, I : Läkartidningen. 03, 116:FHL7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Madeleine Liljegren, 2018, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 68 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (8)