Mads Barbesgaard

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Social och ekonomisk geografi
  • Globaliseringsstudier

Nyckelord

Forskning

Forskning

Google translate of the English version:

Medan den globala bråttom att styra markresurser är väl etablerad, liknande "power-slåss" i förhållande till havs- och kustresurser är mindre kända och forskat. Men under rubriken "blå tillväxt", sådana kraft slåss börjar ta form genom globala politiska processer som påstås anpassa behoven hos de fattiga med vinstintresse och klimatförändringsfrågorna. Sådana processer skjuts framåt genom spirande allianser och likheter av miljöorganisationer, den privata sektorn, stater och en rad internationella institutioner. Rita på marknadsbaserade mekanismer skulle blå tillväxtpolitik medföra stora förändringar i tillgång till och kontroll av havs- och kustekosystem skiftande användningen av dem bort från direkta behov och intressen många miljoner i kustsamhällen som idag är beroende av dem för deras livelihoods mot uppnåendet av de globala klimatförändringarna och mildra mål. Dessa förändringar trots är blå tillväxt förespråkas som den enda "hållbara" svar på allt trångmål av havs- och kustekosystem. Medan förespråkare garanterar hållbara resultat, har liknande marknadsbaserade bevarande och begränsningsåtgärder på land hade enorma socio ekologiska konsekvenser för samhällen på marken. Kommer blå tillväxtpolitik har liknande konsekvenser för kustsamhällen? Detta projekt kommer att följa ökningen av blå tillväxt retorik under de senaste åren och kritiskt granska de politiska förslagen som följer av denna retorik, placera dem i den bredare diskussionen om politiska ekonomi klimatförändringen och vad representanter för fisher folkrörelsernas ringer " ocean greppa ". Projektet kommer att analysera hur dessa politiska förslag filtrera ner i nationella sammanhang rita på fältarbete i Burma.

Senaste forskningsoutput

Felix Mallin & Mads Barbesgaard, 2020 maj 10, I : Geoforum.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard & Carsten Pedersen, 2020, I : Sustainability Science. s. 31–43

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Marc–Andrej Felix Mallin, Dennis C. Stolz, Benjamin S. Thompson & Mads Barbesgaard, 2019, I : Marine Policy. 107, 103421.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)