Magdalena Nordin

Associate Professor, knuten till universitetet

Forskning

1. Kristna migranter i Sverige med fokus på ortodoxt och österländskt kristna
I projektet söker jag svar på hur en kristen identitet skapas bland ortodoxa och österländsk kristna i ett sekulariserat men kulturellt kristet Sverige.

2. Religion inom vård och omsorg
Syftet med forskningen är att visa vilka upplevelser av och önskemål om kulturanpassad vård och omsorg som finns bland vårdtagare, dvs. att generera en ökad förståelse inför hur människor upplever offentligt producerad vård och omsorg i allmänhet och kulturspecifik vård och omsorg i synnerhet? I den planerade forskningen kommer fenomenet kulturspecifik vård och omsorg att prövas empiriskt och problematiseras utifrån samhällsmedborgares faktiska erfarenheter och eventuella önskemål om en sådan vård och omsorg.

3. Religionsdialog och muslimsk integration
Syftet med projektet är att studera hur islam i Sverige förstås och inkorporeras genom samarbete med andra religiösa samfund.

4. Religiöst engagemang för ökad egenmakt och livskvalitet hos ungdomar
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka förhållandet ungdomars religiösa engagemang, delaktighet och hälsa. Det är tre huvudsakliga frågeställningar som projektet ämnar besvara. Vad innebär delaktighet för ungdomar inom Svenska kyrkans ungdomsgrupp i Simrishamn och hur är detta kopplat upplevd hälsa och livskvalitet? Varför har man valt att vara delaktig i ungdomsgruppen?Finns det något i platsen som påverkar delaktighet i ungdomsgruppe

Senaste forskningsoutput

Magdalena Nordin, 2017 sep 1, I: Social Compass. 64, 3, s. 388-403 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magdalena Nordin, 2016 nov 1, Kristne migranter i Norden. Aschim, A., Hovdelien, O. & Kringlebotn Sødal, H. (red.). Portal forlag, Vol. 28. s. 21-38 17 s. (Kyrkefag Profil; nr. 28).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magdalena Nordin, 2015, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 4, s. 189-190 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (19)