Magnus Borgström

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Epitaxy, Nanowire, Energy, Photovoltaics, Light emitting diodes

Forskning

Jag är intresserad av kristallväxt, mer specifikt kallat epitaxi ifrån ett fundamental men såväl applicerat perspektiv. Min aktuella forskning består framförallt av nanotrådstillväxt av material som kan appliceras för framtida solceller och ljusemitterande dioder. För dessa är den så kallade pn övergången central och därför fokuserar vi på växt och karakterisering av dopade nanotrådar (p och n) där dopningen gör att de elektriska egenskaperna i materialet förändrar som görs mer eller mindre ledande för olika sorters laddningsbärare.

 

Senaste forskningsoutput

D. J.O. Göransson, Heurlin, M., B. Dalelkhan, Abay, S., M. E. Messing, V. F. Maisi, M. T. Borgström & H. Q. Xu, 2019 feb 4, I : Applied Physics Letters. 114, 5, 053108.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Harberts, J., Zierold, R., Fendler, C., Koitmäe, A., Bayat, P., Fernandez-Cuesta, I., Loers, G., Diercks, B. P., Fliegert, R., Guse, A. H., Ronning, C., Otnes, G., Magnus Borgström & Blick, R. H., 2019, I : RSC Advances. 9, 20, s. 11194-11201 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

D. J.O. Göransson, M. T. Borgström, Huang, Y. Q., M. E. Messing, D. Hessman, Buyanova, I. A., Chen, W. M. & H. Q. Xu, 2019, I : Nano Letters. 19, 4, s. 2674-2681 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (172)