Magnus Bruze

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Nyckelord

  • arbetshudsjukdom, kontakteksem, prevention

Forskning

Övergripande mål för min forskning är förbättrad diagnostic och prevention av arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, speciellt allergiska kontakteksem. Alla exponeras dagligen för potentiellt hudskadande faktorer i form av mikroorganismer, fysikaliska faktorer och kemikalier.

Varje år introduceras ett stort antal kemiska substanser och produkter i och utanför arbetslivet. Några av dess är kontaktallergiframkallande. Vår forskning med införandet av buffertlösningar, ultraljudbadextrakt och tunnskiktskromatogram har förbättrad diagnostiken vid epikutantestningen..Testningen med tunnskiktskromatogram har utvecklats i Malmö och innebär en kombinerad kemisk och biologisk undersökning. Tekniken har varit revolutionerande och var bakgrunden till isoleringen ich identifieringen av dimetylfumarat, ett  anti-mögel medel i möbler och skor som orsakade uttalade allergiska kontakteksem hos tusentals europeiska medborgare. Våra resultat var stark bidragande till ett snabbt förbud inom EU.

Huvudområden för min forskning är testmetodik, metaller, plaster och färgämnen. De studerade metallerna är aluminium, palladium, krom och guld. Guldprojektet fokuserar på möjliga hälsoeffekter av frisättningen av guld från dentalguld hos guldallergiska individer. Polyuretan är det plastmaterial som studeras. Genererandet av allergiframkallande oxidationsprodukter i  permanenta hårfärger studeras och hur man skall skydda händerna från de allergiframkallande hårfärgerna är delar av färgämnesprojektet.

Senaste forskningsoutput

A. M. Api, D. Belsito, S. Biserta, D. Botelho, M. Bruze, G. A. Burton, J. Buschmann, M. A. Cancellieri, M. L. Dagli, M. Date, W. Dekant, C. Deodhar, A. D. Fryer, S. Gadhia, L. Jones, K. Joshi, M. Kumar, A. Lapczynski, M. Lavelle, I. Lee & 14 andra, D. C. Liebler, H. Moustakas, M. Na, T. M. Penning, G. Ritacco, J. Romine, N. Sadekar, T. W. Schultz, D. Selechnik, F. Siddiqi, I. G. Sipes, G. Sullivan, Y. Thakkar & Y. Tokura, 2021 dec 17, I: Food and Chemical Toxicology. 111932.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Bruze, Victoria Marmgren, Annarita Antelmi, Monica Hindsén Stenström, Cecilia Svedman, Erik Zimersson & Martin Mowitz, 2021 maj 19, I: Acta Dermato-Venereologica. 101, 5, adv00454.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (937)