Magnus Eriksson

knuten till universitetet

Forskning

Forskningsområden

  • Stadsrum
  • Informationsteknologi
  • Hacking

Pågående forskning

I avhandlingen undersöks hur informationsteknologi omstrukturerar stadsrummet, framförallt inom så kallade smarta städer.

Hur förändrar användandet av digitala teknologier i urbana rum synen på staden och hur den regleras och förändras? Det finns ett uttryckligt syfte att flytta fokus från ett perspektiv som ser digitala teknologier som immateriella fenomen till att undersöka hur de är situerade i, lokaliserade i, och ingriper i särskilda materiella platser och konstellationer.

Senaste forskningsoutput

Magnus Eriksson, 2017, I : Information & Communications Technology Law. 26, 1, s. 46-58 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)