Magnus Karlsson

Universitetslektor

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden

  • Kultursociologi
  • Ungdomssociologi
  • Sociologisk teori och metod

Pågående forskning

PROVA-projektet, ett följeforskningsprojekt i samarbete med Folkuniversitetet (pengar från Arvsfonden)

Projektets mål är att, utifrån folkbildning, och i tätt samarbete med alla aktörer som unga vuxna kommer i kontakt med, skapa en alternativ och valfri rehabiliteringsväg, som är skräddarsydd efter det deltagaren vill ha och behöver för att närma sig jobb eller studier, och därmed även en egen försörjning. Projektledarna på folkuniversitetet kommer att använda sig av fyra verksamhetsområden: det personliga ledar- och entreprenörskapet, kultur och kreativitet, kompetens- och meritkomplettering samt hälsa och livsstil. Deltagaren väljer i samråd med projektledarna en mix av ett eller flera av dessa områden, allt efter behov och önskemål.

Senaste forskningsoutput

Magnus Karlsson, 2018 jan 1, I: Sociologisk Forskning. 55, 4, s. 513-516 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Karlsson, 2010, Ett delat samhälle. Edling, C. & Liljeros, F. (red.). Liber, s. 119-145

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gunnar Andersson, Britt-Marie Johansson, Magnus Karlsson & Anders Persson, 2009 feb 12, Sydsvenska dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (8)