Magnus Larsson

Näringslivskoordinator
Fler filtreringsmöjligheter
  1. Bir2Gain2: De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri -Etapp 2

    Magnus Larsson

    Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

    2017/12/012018/11/30

    Projekt: Övrigt