Magnus Sandberg

Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt, Dr. Med. Vet.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

Forskning

Jag tog min sjuksköterskeexamen i Lund 2007. Under min studietid jobbade jag studentfackligt på heltid under två år och var bl.a. ledamot i Medicinska fakultetsstyrelsen och universitetets ledningsgrupp.

Jag disputerade 2013 med en avhandling som handlade om förebyggande hembesök med en modell med case management. Fokus i avhandlingen låg på att utvärdera effekterna på vårdkonsumtion, vårdkostnader och upplevelserna av interventionen. Efter disputationen jobbade jag fram till slutet av 2014 som biträdande forskare där mitt arbete handlade om åldrandet för personer med utvecklingsstörning genom att undersöka olika nationella register. Områden som är av intresse är bland annat kartläggnigen av vårdutnyttjandet i öppen och sluten vård, sjukdomspanorama, och dödsorsaker.

Jag erhöll ett 2014 ett 2-årigt post-dokstipendium från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och kommer 2015-2016 att fortsätta utvärdera, utveckla och implementera vårdmodellen med case management för sköra äldre.

Senaste forskningsoutput

D Satgé, A Axmon, B Trétarre, M Sandberg & Gerd Ahlström, 2020 aug, I: Journal of Intellectual Disability Research. 64, 8, s. 579-588 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)