Magnus Wikdahl

knuten till universitetet

universitetslektor

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2013
 2. Återbruksetnografi : Om att återvända till arkiverade intervjutranskriptioner

  Magnus Wikdahl, 2013, ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år. Hagström, C., Sjögård, G. & Sjöholm, C. (red.). Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Etnologiska avdelningen, Vol. 2013:8. s. 65-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2007
 4. Idrott i förändring

  Nilsén, Å. (red.) & Magnus Wikdahl (red.), 2007, Lund Universitet: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU). 190 s. (ICLUs skriftserie; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Inledning - idrott i förändring

  Magnus Wikdahl & Nilsén, Å., 2007, Idrott i förändring - en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället. Nilsén, Å. & Wikdahl, M. (red.). Lunds Universitet: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU), s. 7-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2006
 7. Grund- och forskarutbildningen i humanekologi vid Lunds universitet : En självvärdering.

  Alf Hornborg, Thomas Malm & Magnus Wikdahl, 2006, Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet. (Humanekologiska rapporter)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. 2004
 9. Antropologi och idrott

  Magnus Wikdahl, 2004, I : Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.