Magnus Zetterholm

Universitetslektor, Docent, Filosofie doktor

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde kan sägas vara den tidiga Jesusrörelsens utveckling och dess övergång från att ha varit en inom-judisk rörelse till att bli en icke-judisk, ny religion, kristendomen, i början av det andra århundradet. I min avhandling (2003) arbetade jag just med frågan om separationen mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen.

I min andra monografi (2009) behandlar jag uppkomsten av det traditionella perspektivet på aposteln Paulus som i hög utsträckning är ett normativt teologiskt paradigm. Jag arbetar nu på en tredje monografi som utgår från hypotesen att Paulus aldrig lämnade judendomen och att konflikterna inom rörelsen snarast handlade om olika strategier för att hantera relationerna mellan judar och icke-judar inom Jesusrörelsen.

Detta är ett utomordentligt dynamiskt forskningsfält där det händer mycket för närvarande. Många gamla, inte sällan konfessionellt motiverade, sanningar omkullskastas och behöver ersättas av nya modeller som bygger på vetenskapliga förutsättningar.

Senaste forskningsoutput

Magnus Zetterholm, 2021 feb 25, Jesus, the New Testament, and Christian Origins: Perspectives, Methods, Meanings. Runesson, A. & Mitternacht, D. (red.). Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, s. 23-32 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Erik J Olsson & Magnus Zetterholm, 2020 nov 19, Altinget.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Magnus Zetterholm, 2020 okt 27, Perspectives on Paul: Five Views. Grand Rapids: Baker Academic, s. 216-218 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (119)