Magnus Zetterholm

Universitetslektor

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde kan sägas vara den tidiga Jesusrörelsens utveckling och dess övergång från att ha varit en inom-judisk rörelse till att bli en icke-judisk, ny religion, kristendomen, i början av det andra århundradet. I min avhandling (2003) arbetade jag just med frågan om separationen mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen.

I min andra monografi (2009) behandlar jag uppkomsten av det traditionella perspektivet på aposteln Paulus som i hög utsträckning är ett normativt teologiskt paradigm. Jag arbetar nu på en tredje monografi som utgår från hypotesen att Paulus aldrig lämnade judendomen och att konflikterna inom rörelsen snarast handlade om olika strategier för att hantera relationerna mellan judar och icke-judar inom Jesusrörelsen.

Detta är ett utomordentligt dynamiskt forskningsfält där det händer mycket för närvarande. Många gamla, inte sällan konfessionellt motiverade, sanningar omkullskastas och behöver ersättas av nya modeller som bygger på vetenskapliga förutsättningar.

Utvald forskningsoutput

Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. Heldgaard, L., Falkenberg, R. & Bjelland Kartzow, M. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (Studia Aarhusiana Neotestamentica; vol. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) The Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Klauck, H-J., McGinn, B., Seow, C-L., Spieckermann, H., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (red.). Berlin: De Gruyter

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) The New Testament and Christian Origins: An Introduction. Grand Rapids: William B. Eerdmans

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm, 2018, Dialog, s. 5-7.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Magnus Zetterholm, 2017, Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". Becker, E-M. & Mtata, K. (red.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, s. 47-59 (Lutheran World Federation Studies; vol. 2016, nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm, 2016 jan 1, The So-Called Jew in Paul's Letter to the Romans. Fortress Press, s. 39-58 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm, 2016, I : Journal for the Study of Paul and his Letters. 6, 2, s. 249-269

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Zetterholm, 2015, Paulusevangeliet: Nye Perspektiver på Romerbrevet. Bro Larsen, K. & Engberg-Pedersen, T. (red.). Frederiksberg: Forlaget Anis, s. 59-84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm, 2015, Paul Within Judaism: Restoring the First-Century Context to the Apostle. Nanos, M. D. & Zetterholm, M. (red.). Minneapolis: Fortress Press, s. 31-51

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Magnus Zetterholm & Nanos, M. D. (red.), 2015, Minneapolis: Fortress Press. 360 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Magnus Zetterholm, 2015, I : Patristica Nordica Annuaria. 30, s. 35-56

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (99)