Malin Arvidson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag disputerade 2003 i sociologi vid Lunds Universitet. Mitt avhandlingsområde berör internationell utveckling och bistånd, med särskilt fokus på non-government organisationer (NGOSs), och begreppen ”empowerment” och ”participation”. Jag har sedan dess forskat inom utvecklingsstudier (NGOs, primary health care, primary education, poverty allevitation, water and sanitation) och i samband med det bott och fältarbetat i Bangladesh. Bland annat har jag varit involverad i ett sex-årigt projekt för Sidas räkning med uppdrag att utvärdera två nationella program för hälsa och utbildning på primär nivå (http://www.reality-check-approach.com/bangladesh.html ).

Sedan några år tillbaks inkluderar min forskning också NGOs, eller civilsamhällesorganisationer, i den europeiska kontexten. Jag har arbetat som forskare vid University of Southampton på forskningscenter för ideella civilsamhällesorganisationer, Third Sector Research Centre, där fokus låg på den engelska kontexten, och sedan 2012 är jag involverad i forskningsprojekt som utgår frpn den svenska kontexten.

 Mitt forskningsintresse berör civilsamhällesorganisationer verksamma inom social välfärd. Jag arbetar i projekt som berör hur, eller om, sådana organisationer måste kompromissa sin verksamhet och identitet som ett resultat av ekonomisk beroende av eller närhet till den offentliga välfärdsstaten och till en privatisering och marknadisering av statlig välfärdsservice. Jag arbetar också med utvärderingsmodeller anpassade för icke-profitdrivande, idéburen verksamhet, som syftar till av fånga så kallat social värde.

 Jag har varit involverad i”Real Times” ett longitudinellt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och förstå förändring i civilsamhällesorganisationer över tid hos engelska non-profit organisationer (http://www.birmingham.ac.uk/generic/tsrc/research/real-times/index.aspx). Just nu arbetar jag, tillsammans med kollegor i Lund (Håkan Johansson), Göteborg (Staffan Johansson) och på Ersta Sköndal (Marie Nordfeldt) i projektet "Mellan röst och service: medborgarnas röst eller kommunernas uppdragstagare" (finansierat av VR och FAS).Jag och min kollega Stig Linde forskar i projektet “Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner”, finansierat av MUCF (Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor) samt Crafoord.

Undervisning

Jag är kursförståndare på kursen SOPA61”Det sociala arbetets organisering”. Jag handleder kandidat- och mastersuppsatser, samt medverkar på kursen SOAN42 ”Utvärdering och kunskapsproduktion inom social arbete”. Jag ger också föreläsningar om utvärdering och forskning av NGOs, NPOs, civilsamhällesorganisationer, på andra kurser på avancerad nivå.

Senaste forskningsoutput

Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino, 2018 jun 14, 61 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Malin Arvidson, Håkan Johansson, Johansson, S. & Nordfeldt, M., 2018 mar, I : Voluntary Sector Review. 9, 1, s. 3-20 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)