Malin Arvidsson

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Nyckelord

  • Historisk rättvisa, Gottgörelse, Upprättelse, Sanningskommission, Offentlig ursäkt

Forskning

Jag har ett brett intresse för historiografi, minnesstudier och historisk rättvisa, med särskild inriktning på statlig gottgörelse. I min avhandling i historia utforskade jag de dilemman som aktualiseras vid ekonomisk gottgörelse för historiska orättvisor. Mer specifikt behandlas den historiekulturella och politiska process som resulterade i två tillfälliga ersättningslagar för att kompensera ofrivilligt steriliserade respektive personer som vanvårdats under tiden de varit omhändertagna av den sociala barnavården.

Undervisning

Under vårterminen 2018 är jag kursansvarig för delkursen "Modern i modern historia", på kandidatprogrammets första termin och delkursen "Mänskliga rättigheter och vetenskapliga arbetsmetoder" på andra terminen. Jag kommer även att handleda uppsatser på termin tre. 

Senaste forskningsoutput

Malin Arvidsson, 2019 maj, Mot ljuset: En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse. Lundin, J. A. & Hilborn, E. (red.). Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria/Big Bad Books, s. 26-38 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Malin Arvidsson, Lena Halldenius & Lina Sturfelt, 2018 aug 27, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 7-14

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (14)