Malin Axelsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Hematologi
  • Pediatrik

Nyckelord

  • Hematologi, pediatrik, hemofili, trombos, blödarsjuka, Anemi