Malin Edqvist

Postdoktor

Forskningsområden

Nyckelord

  • Medicin och hälsovetenskap, Barnmorska, Förlossning, Prevention, Pedagogik

Forskning

Malin Edqvist är anställd som postdoktor inom Barnmorskans forskningsområde vid Institutionen för Hälsovetenskaper samt har en tjänst som Universitetsbarnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning fokuserar till största delen på förlossningens utdrivningsskede och handlar främst om att förebygga förlossningsbristningar. För närvarande är jag projektledare för en randomiserad multicenter studie där vi undersöker om två barnmorskor under utdrivningsskedet minskar förekomsten av allvarliga förlossningsbristningar (1+1=2 Blir det bättre då?). Inom ramen för projektet undersöker vi också hur kvinnor upplever utdrivningsskedet och hur de mår en månad och ett år efter förlossningen (SWABE – Swedish Women’s After Birth Experiences). Jag driver även ett pedagogiskt projekt där syftet är undersöka handledningssituationen under utdrivningsskedet. Jag är finansierad av Forte samt ALF Pedagogik SLL. Jag är affilierad till Klinisk Epidemiologi (KEP) Karolinska Institutet samt till Professor Dahlens forskargrupp MIFam vid Western Sydney University, Australien.

Senaste forskningsoutput

Elvander, C., Ahlberg, M., Malin Edqvist & Stephansson, O., 2019, I : Birth. 46, 2, s. 379-386

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)