Malin Edqvist

knuten till universitetet

Forskningsområden

Nyckelord

  • Medicin och hälsovetenskap, Barnmorska, Förlossning, Prevention, Pedagogik

Forskning

Malin Edqvist är affilierad till forskargruppen Barnmorskans forskningsområde vid Institutionen för Hälsovetenskaper och har en tjänst som Universitetsbarnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning fokuserar till största delen på förlossningens utdrivningsskede och handlar främst om att förebygga förlossningsbristningar. För närvarande är jag projektledare för en randomiserad multicenter studie där vi undersöker om två barnmorskor under utdrivningsskedet minskar förekomsten av allvarliga förlossningsbristningar (1+1=2 Blir det bättre då?). Inom ramen för projektet undersöker vi också hur kvinnor upplever utdrivningsskedet och hur de mår en månad och ett år efter förlossningen (SWEA – Swedish Women’s After Birth Experiences).

Senaste forskningsoutput

M. Edqvist, H. G. Dahlen, C. Häggsgård, H. Tern, K. Ängeby, G. Tegerstedt, P. Teleman, G. Ajne & C. Rubertsson, 2020, I: Trials. 21, 1, 945.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Charlotte Elvander, Mia Ahlberg, Malin Edqvist & Olof Stephansson, 2019, I: Birth. 46, 2, s. 379-386

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)