Malin Hagstrand

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Undersökning av Staphylococcus aureus med avseende på penicillinkänslighet och behandling.