Malin Inghammar

knuten till universitetet, Överläkare i infektionsmedicin, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

  • Infektionsmedicin, Epidemiologi, KOL, Sepsis, Antibiotika

Forskning

Jag är infektionsläkare vid VO infektionssjukdomar SUS, Lund, och docent vid Avdelningen för infektionsmedicin, och driver olika forskningsprojekt kring infektionsepidemiologiska frågeställningar utgående från nationella hälsodatabaser och kvalitetsregister. Bland annat ett projekt rörande farmakoepidemiologiska studier av biverkningar av antibiotikabehandling. Ett annat projekt, för vilket jag är huvudansvarig, rör antibiotikaresistens och mikrobiologi vid svåra exacerbationer av KOL. Projektet är ett samarbete med forskare från Umeå och Linköpings universitet. Jag har i samarbete med forskare på Karolinska institutet bedrivit studier kring det akuta omhändertagandet vid sepsis, och har nyligen initierat ett projekt om långtidskomplikationer efter sepsis.

Senaste forskningsoutput

Malin Inghammar, Henrik Svanström, Marianne Voldstedlund, Mads Melbye, Anders Hviid, Kåre Mølbak & Björn Pasternak, 2021, I: Clinical Infectious Diseases. 72, 12, s. E1084-E1089

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)