Malin Malmsjö

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Forskning

Syftet med forskningen är att utveckla nya avbildningstekniker för att bedöma tumörer på ögonlocken, och optimera den rekonstruktiva tumörkirurgin. Tillsammans med forskare på Lunds Tekniska Högskola, utvecklar och implementerar vi nya högteknologiska metoder som laser speckle, som återger blodflöde, diffus reflektionsspektroskopi, som mäter hur ljus interagerar och reflekteras i vävnaden, och fotoakustisk avbildning, som är en laserbaserad ultraljudsteknik som genererar högupplösta 3D-bilder av vävnadens struktur.

Idag opereras tumören bort och granskas därefter histologiskt för att mäta mängden frisk vävnad som omger tumören (tumörmarginalen). Om marginalen är snäv måste patienten opereras igen. På ögonlocket finns sällan tillräckligt med vävnad för att tillåta fler ingrepp utan avancerade rekonstruktioner. Med nya avbildningstekniker bör det vara möjligt att mäta tumörmarginalen före operationen, och även kunna studera hur det ingreppet påverkar blodflödet för att optimera den kirurgiska tekniken. 

Senaste forskningsoutput

Tobias Erlöv, Rafi Sheikh, Ulf Dahlstrand, John Albinsson, Malin Malmsjö & Magnus Cinthio, 2021 maj 12, I: Biomedical Optics Express. 12, 6, s. 3312-3322 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Berggren, Nazia Castelo, Kajsa Tenland, Karl Engelsberg, Ulf Dahlstrand, John Albinsson, Rafi Sheikh, Sandra Lindstedt & Malin Malmsjö, 2021 maj 1, I: Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 37, 3, s. 269-273 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (164)