Malin Mejstad

Projektadministratör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Gerontologi, boendefrågor

Yrkesarbete

Jag arbetar som projektadministratör i projektet Att vara äldre och leva i utsatta områden- En studie om hemmets och närområdets betydelse för välbefinnandet i föränderliga stads- och landsortsmiljöer. 

Jag är legitimerad arbetsterapeut med examen 2003. Under mina år som kliniker har jag främst arbetat med rehabilitering och äldre.