Malin Stenborg Lundgren

Doktorand

Forskning

Doktorand i miljöepidemiologi inom projektet Sustainable outdoor living environments – systematic interdisciplinary studies of health effects and impact on social inequalities.

Bakgrund:
Master i folkhälsa med fokus på den socioekonomiska gradienten i hälsa.
Kandidat i statsvetenskap med fokus på (o)jämställdhet.
Utöver detta kurser i utemiljön betydelse för hälsan, genusstudier och historia.

Har arbetat med de globala hållbarhetsmålen för Malmö stad, som projektledare och samordnare för unga vuxna inom bostadspolitik samt som lärare och mentor för ungdomar i olika kontexter.