Malin Svensson Lundmark

DoktorandTidigare namn: Malin Svensson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språk och litteratur
  • Humaniora

Nyckelord

  • Fonetik, Artikulografi, Fonologi, Prosodi, Artikulatorisk fonetik

Forskning

Min forskning handlar om koordination av artikulatoriska rörelser, och befinner sig i gränslandet mellan segmentell och supra-segmentell fonologi. Jag använder bl.a. en ElektroMagnetisk Artikulograf (Carstens AG501, http://www.humlab.lu.se/en/facilities/articulography/) vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.

Mitt avhandlingsprojekt handlar specifikt om effekten av olika parametrar på de artikulatoriska överlappningarna.

Arbetet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar, samt forskning om människa-dator interaktion.

Senaste forskningsoutput

Malin Svensson Lundmark & Johan Frid, 2019 aug 4, Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Calhoun, S., Escudero, P., Tabain, M. & Warren, P. (red.). Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc., s. 1843-1847

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Johan Frid, Malin Svensson Lundmark, Gilbert, A., Susanne Schötz & House, D., 2019, Proceedings of4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries: Copenhagen, March 6-8 2019. CEUR

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (21)