Marcus Falk

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Nyckelord

  • Ekonomisk historia, Historia, Konsumtionshistoria, Tidigmodern histora, Produktionshistoria

Forskning

Mitt forskningsområde behandlar produktions- och konsumtions-mönster i tidigmoderna hushåll. Projektets mål är att undersöka det tidigmoderna hushållets integration i den vid tidpunkten kraftigt framväxande marknaden, och på så sätt testa validiteten i teorin om den så kallade ’Flitens revolution’ i svenska förhållanden; idén att ökad tillgång till konsumtionsvaror fick folk att arbeta fler timmar för att öka sina inkomster, vilket drev på den ekonomiska utvecklingen.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)