Marcus Knutagård

Docent, Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Hemlöshet, Sociala Innovationer, Bostad Först, Moralisk geografi, Kategorisering

Forskning

Jag disputerade i maj 2009 med avhandlingen "Skälens fångar: Hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar". Jag intresserar mig bland annat för organiseringen av det sociala arbetets praktik. Jag har arbetat med ett utvecklingsprojekt kring Bostad först i Sverige (förenklat en form av en metod eller strategi när det gäller hur hemlöshetsarbetet kan organiseras) och jag har även varit med och utvärderat de projekt som fått medel inom ramen för regeringens hemlöshetsstrategi.

Just nu leder jag ett Formasfinansierat projekt Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Jag har avslutat ett postdoc-projekt finasierat genom FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Projektet heter ”Det sociala arbetets moraliska geografi”.

Jag är med i forskargruppen Organisation och organisering  vid Socialhögskolan.

Jag är medlem i det nordiska nätverket för hemlöshetsforskning samt det europeiska nätverket ENHR  - The European Network of Housing Research.

Jag är Management Committee Member i COST-nätverket Measuring homelessness in Europe

Jag har tidigare varit Management Committee Member i COST-nätverket Social services, welfare state and places.

Jag är ordförande i NOUSA  - Nordisk Organisation för Utbildningar i Socialt Arbete

Undervisning

Jag har undervisat och handlett på olika terminer på socionomprogrammet, och arbetat på kursen Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap där jag har varit kursföreståndare. Denna kurs ges på sjunde terminen på socionomprogrammet. Jag har även varit kursföreståndare för uppsatskursen, SOPA63, på grundutbildningen samt uppsatskurserna på avancerad nivå (magister och master). Jag blev under vårterminen 2013 utnämnd till excellent lärare – ETP, Excellent Teaching Practitioner – vid Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi.

Senaste forskningsoutput

Jan Abrahamsson, Jenny Nyström, Magnus Adenskog, Anders Bro, Joakim Grina, Maria Kullberg, Amanda Ricketts & Marcus Knutagård, 2021 jan, Socialhögskolan, Lunds universitet. 102 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2021, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lars Benjaminsen, Hanna Dhalmann, Evelyn Dyb, Marcus Knutagård & Jarmo Lindén, 2020 dec 31, I: European Journal of Homelessness. 14, 3, s. 159 180 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fernando Fajardo-Bullón, Jesús Pérez-Mayo, Igor Esnaola, Isobel Anderson & Marcus Knutagård, 2020 dec 10, I: International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 23, 17 s., 8983.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)