Marcus Nyström

Forskningsingenjör
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Minnesbilder sedda ifrån olika tankevärldar

  Roger Johansson, Mikael Johansson, Richard Dewhurst & Marcus Nyström

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Hur grafer påverkar lösningsfrekvens och ögonrörelser vid problemlösning inom vektoranalys

  Marcus Nyström, Halszka Jarodzka & Magnus Ögren

  2011/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Eye-tracking i 3D mammografi för att optimera presentationen

  Marcus Nyström & Kenneth Holmqvist

  2010/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Faktorer som inverkar på precision och träffsäkerhet vid ögonrörelsemätningar

  Marcus Nyström, Joost van de Weijer, Kenneth Holmqvist & Richard Andersson

  2010/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Prediktion av förartrötthet med ögonrörelsemätning

  Marcus Nyström & Kenneth Holmqvist

  2010/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Utvärdering av algoritmer för blickvägs-jämförelse

  Richard Dewhurst, Marcus Nyström & Kenneth Holmqvist

  2010/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning