Margareta Nilsson-Lindström

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden:

  • Högre utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Professioner och professionalisering

Pågående forskning

Jag medverkar i forskningsprojektet ”Kunskapssamhällets bärare” (Carriers of Knowledge Society) om svenska professioners historiska framväxt, nutida samhälleliga betydelse och arbetsvillkor inom ett antal olika verksamhetsfält. Mitt forskningsområde är utbildningsfältet och dess professioner. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och avslutas under 2016/17.

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå i allmän sociologi och sociologi med inriktningarna socialpsykologi, organisationssociologi och utbildningssociologi samt är biträdande handledare för doktorand i sociologi med inriktning utbildningsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Margareta Nilsson-Lindström, 2019, Ett professionellt landskap i förvandling. Brante, T., Svensson, K. & Svensson, L. G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 127-169 42 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Margareta Nilsson-Lindström & Dennis Beach, 2019, Det professionella landskapets framväxt. Brante, T., Svensson, K. & Svensson, L. G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 147-208 61 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Margareta Nilsson-Lindström & Dennis Beach, 2015, I : Education Inquiry. 6, 3, s. 241-258

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (37)