Mari Bacquin

Universitetslektor, , Fil Dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier

Forskning

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien

Mitt specialområde är fransk filologi och jag intresserar mig primärt för medeltida texter, både ur ett språkligt och ett litterärt och historiskt perspektiv. Efter disputationen 2008 fick jag ett postdokstipendium i lingvistik/språkvetenskap från The Birgit Rausing Language Programme. I slutet av 2011 sökte jag en treårigpostdok-tjänst på Lunds universitet och en femårig akademiforskartjänst i medeltida språk och litteratur, finansierad genom Kungl. Vitterhetsakademien. Jag fick båda och valde att bli akademiforskare knuten till Lunds universitetmed projektet ”Från puckelrygg till prins – transformationen av en medeltida berättelse”. Den här forskningen har resulterat i två monografier och flera internationellt publicerade artiklar. Parallellt med forskningen undervisar jag i franska, språk och litteratur, samt på masterutbildningen i översättning (franska och danska). Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som barnboksförfattare.

Senaste forskningsoutput

Mari Bacquin, 2018 aug 29, I : Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes. 2018-1, 35, s. 283-329

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mari Bacquin (red.) & Robert Ekdahl (red.), 2018 jul 23, I : Rethinking Scandinavia: CSS Publications Web Quaterly . 2, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Mari Bacquin, 2017, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 219 s. (Études Romanes de Lund; nr. 105)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (24)