Mari Kinoshita

knuten till universitetet,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi