Mari Mossberg

Universitetslektor

Forskning

År 2006 disputerade jag i fransk språkvetenskap. Avhandlingen var en korpusbaserad kontrastiv studie av koncessiva textbindningsord i franskan och svenskan. Även min fortsatta forskning har haft en kontrastiv inriktning. Till en början skrev jag om subjunktioner och anföringssatser i franskan och svenskan, men på senare tid har min forskning blivit alltmer översättningsvetenskapligt inrktad och handlat om hur man kan beskriva översättarstilar. Just nu undersöker jag hur man konstruerar och använder icke-satsformade meningar (s.k. meningsfragment) i svensk och fransk journalistisk prosa.

Senaste forskningsoutput

Mari Mossberg, 2015, Lund University. 62 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mari Mossberg, 2011, I : Revue Romane. 46, 1, s. 1-41

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mari Mossberg & Kristina Jansson Ghadiri, 2010, I : Studia Neophilologica. 82, 1, s. 69-90

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)