Maria Alvarado Kristensson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Gruppens mål är att hitta nya proteiner involverade i celldelning och vars aktivitet leder till cancerutveckling. I våra studier använder vi cellinjer, primära celler och tumörmaterial. Vi analyserar celldelningen med hjälp av olika mikroskop och cellmolekylära tekniker. Vårt mål är att fördjupa oss i de intracellulära signalmekanismer som är en del i tumörutvecklingen. SADB Kinaser och gamma-tubuliner: Vår forskning har visat att det signalnätverk som gamma-tubulin–SadB bildar kan ses som ett nytt mål för cancerbehandling. Vi siktar på att utveckla läkemedel som modulerar gamma-tubulin–SadB-aktiviteten och på så sätt hoppas vi kunna ta fram cancerbehandlingar som eliminerar ett brett spektrum av tumörer. Gammatubulin och SadB har en viktig betydelse under normal celldelning och vid tumörutveckling, på så sätt att SadB kontrollerar gammatubulinfunktionen.

Labbet
Vår forskningsenhet finns vid universitetssjukhuset UMAS i Malmö. Avdelningens mål är att bedriva högkvalitativ forskning i en dynamisk och kreativ miljö.

Utvald forskningsoutput

Lisa Lindström, Tongbin Li, Darina Malycheva, Arun Kancharla, Helén Nilsson, Neelanjan Vishnu, Hindrik Mulder, Martin Johansson, Catalina Ana Rosselló & Maria Alvarado-Kristensson, 2018 maj 3, I: Communications Biology. 1, https://doi.org/10.1038/s42003-018-0037-3, 37.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Lindström, Bruno O Villoutreix, Sophie Lehn, Rebecka Hellsten, Elise Nilsson, Enisa Crneta, Roger Olsson & Maria Alvarado-Kristensson, 2015, I: Molecular Cancer Research. 13, 7, s. 1073-1082

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Greta Eklund, Stefan Lang, Johan Glindre, Åsa Ehlén & Maria Alvarado-Kristensson, 2014, I: Journal of Biological Chemistry. 289, 31, s. 21360-21373

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åsa Ehlén, Catalina Ana Rossello Castillo, Kristoffer von Stedingk, Greta Eklund, Elise Nilsson, Helen Pettersson, Karin Jirström & Maria Alvarado-Kristensson, 2012, I: Journal of Biological Chemistry. 287, 21, s. 17241-17247

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Greta Eklund, Reihaneh Zarrizi, Kristoffer von Stedingk, Kristina Jönsson & Maria Alvarado-Kristensson, 2011, I: FASEB Journal. 25, 11, s. 3815-3827

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Alvarado-Kristensson, María Josefa Rodríguez, Virginia Silió, José M Valpuesta & Ana C Carrera, 2009, I: Nature Cell Biology. 11, 9, s. 1081-U86

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)